Acasa

DESPRE ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA 2017 PE INTELESUL TUTUROR

Hotararea Guvernului nr. 1002/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015.

Actul normativ prevede ca „obligatia elaborarii analizei de risc la securitate fizica de catre unitatile prevazute la art. 2 alin (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate pana la data de 16 iunie 2012se proroga pana la data de 1 iulie 2018”. Anterior, acest termen a fost stabilit pentru 1 ianuarie 2017.

Obligativitatea analizei de risc la securitate fizica a aparut pe fondul intrarii in vigoare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 301/2012, care a aprobat normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

În octombrie 2014, prevederile acestei HG au fost prorogate pana la 1 ianuarie 2016 pentru firmele infiintate pana la data de 16 iunie 2012. În schimb, cele infiintate incepand cu data de 17 iunie 2012 au avut ca termen limita de realizare a unei analize de risc data de 1 ianuarie 2015.

Legea prevede ca lipsa analizei de risc la securitate fizica se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei. Politistii, jandarmii, precum si primarii sau imputerniciti ai acestora sunt cei care trebuie sa verifice daca firmele respecta sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

Totodata, pe langa firme, sunt obligate sa aiba o astfel de analiza de risc si ministerele, celeltalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, precum si orice alte organizatii care detin bunuri sau valori.

„Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora”, se arata in Legea nr. 333/2003.

Conform legii, analiza de risc trebuie sa fie efectuata de un evaluator de risc la securitatea fizica. Acesta trebuie sa fie inscris in RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica. Reglementarile in vigoare nu prevad un pret fix pe care il poate cere un evaluator pentru realizarea unei astfel de analize. Pretul depinde de complexitatea activitatii desfasurate, de dimensiunea obiectivelor, de urgenta cu care se solicita efectuarea acestei analize de catre beneficiar.

Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina masurile necesare pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Cum se realizeaza analiza de risc

Conform prevederilor legislative aflate in vigoare, analiza de risc la securitatea fizica are rolul de a identifica vulnerabilitatile si riscurile, de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica. Totodata, ea trebuie sa gaseasca si solutii in mentinerea sigurantei.

În momentul completarii unei analize de risc pentru un obiectiv, evaluatorul foloseste un chestionar sau un interviu privind activitatea firmei, precum si masurile de securitate deja existente (alarma, sistem de supraveghere video, seif). În plus, acesta va face, obligatoriu, o vizita la obiectivul evaluat.

Urmeaza completarea unei grile de calcul a riscului, precum si realizarea unui raport de evaluare a riscului. Daca nivelul de risc nu este acceptabil, evaluatorul va stabili o serie de masuri. De exemplu, evaluatorul va cere, dupa caz, angajarea a inca unui paznic sau instalarea unor camere de supraveghere in anumite puncte cheie.

Cand se revizuieste analiza de risc la securitatea fizica

Conform prevederilor in vigoare, analiza de risc la securitatea fizica trebuie revizuita cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii.

În acelasi timp, legea prevede ca analiza de risc este obligatoriu sa fie revizuita in cel mult 2 luni de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva sau in cel mult o luna de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate ale unitatii beneficiare.

Mai mult, conducerea unitatii beneficiare poate solicita o noua analiza de risc ori de cate ori considera ca este necesar.

Completarea unei analize de risc la securitate fizica implica mai multi pasi

Elaborarea analizei de risc la securitate fizica implica, in general, parcurgerea urmatoarelor etape:

  • definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
  • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
  • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
  • analizarea riscurilor la securitatea fizica;
  • estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
  • intocmirea Raportului de evaluare si propuneri de tratare a riscurilor la securitatea fizica

Important! Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie in momentul depunerii spre avizare a planului de paza al unei firme.

Prin planul de paza se stabilesc caracteristicile obiectivului pazit, numarul paznicilor, mijloacele tehnice de paza si alarmare, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii.

Legea prevede ca numai unitatile care efectueaza operatiuni cu numerar au obligatia sa aiba asigurata paza fizica. Acestea sunt nevoite sa isi instaleze si un sistem de alarmare la efractie, capabil sa asigure „detectie perimetrala la nivelul gardului de protectie a obiectivului pentru semnalarea patrunderii neautorizate catre personalul de paza aflat in serviciu”.

Analiza de risc la securitatea fizica asigura identificarea vulnerabilitatilor, a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si indica masurile de protectie necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii societatii dumneavoastra.

Appraisals Consulting Division detine o experienta solida in realizarea lucrarilor de evaluare de risc la securitatea fizica, fiind inregistrata in  RNERSF  (Registrului National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica) la pozitia 664.

Am intocmit  pana in prezent sute de lucrari de acest tip – analiza de risc la securitatea fizica, pentru obiective diverse, societati cu capital privat sau de stat: agenti comerciali obisnuiti, banci, institutii etc.


Elaboram rapid si profesionist orice tip de analiza de risc la securitatea fizica.

Nu ezitati sa ne contacatati acum pentru o oferta personalizata!

Oferim serviciile de evaluare de risc la securitatea fizica indiferent de localizarea obiectivelor in tara


O Risc securitatea fizica risc+solutiievaluare de risc la securitatea fizica va constitui fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor, prevazute de lege, si vor fi transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitatea fizica nu tine loc si nu este suplinita nici de planul de paza si nici de planul de interventie.

Pentru a elabora o analiza de risc la securitatea fizica un evaluator de risc la securitatea fizica va tine cont de prevederile standardelor nationale sau europene privind managementul si tehnicile de evaluare a riscului.

Contactati-ne acum pentru a nu va expune riscului nerespectarii legii!

Analiza de risc la securitatea fizica se elaboreaza potrivit Instructiunilor nr. 9/2013 ale Ministerului AdministratieiRisc Securitate Fizica cuburi ro

si Internelor publicat In Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 27/03/2013, de catre experti inscrisi in RNERSF  (Registrului National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica).

Aplicarea practica a procesului de management al riscurilor organizatiei, in domeniul securitatii se regaseste in masurile prevazute intr-o evaluare de risc la securitatea fizica.

Analiza de risc la securitate fizica va face parte din strategia de realizare a sigurantei obiectivelor Clientului, pentru cresterea sigurantei in exploatare a acestora si prevenirea activitatilor infractionale care vizeaza obiectivele si activitatea curenta.

Analiza de risc la securitate fizica reprezinta un document de planificare pe termen mediu, care evalueaza starea actuala de siguranta si factorii de risc, formuleaza principiile si directiile prioritare de actiune, prevede resursele necesare pentru mentinerea sigurantei, asigurarea protectiei, a obiectivelor si activitatii aferente acestora.


Incepand cu 01.01.2016, Politia Romana va aplica amenzi tuturor agentilor economici

care nu pot prezenta o evaluare de risc la securitatea fizica.


In risc zoomconformitate cu Instructiunile risk if yes or notnr. 9/2013 privind efectuarea unei lucrarii de evaluare de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, republicata si actualizata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (In acord cu prevederile standardului SR ISO IEC 31000), etapele care trebuie parcurse pentru managementul riscurilor sunt:

  • stabilirea contextului;
  • evaluarea riscurilor;
  • propuneri pentru tratarea riscurilor

Vom raspunde prompt oricarei solicitari venite din partea Dvs. pentru analiza de risc la securitate fizica a obiectivului pe care il detineti.